Om produktionen af din film

En film består af en struktureret proces, når den skal indeholde de rigtige budskaber, billeder og indtaling.
Her er en gennemgang af en produktion, hvor indholdet er planlagt i detaljer.

Ofte starter processen med et kort telefonmøde. Du har behovet for en filmpræsentation – og opgaven er nu at finde ud af, hvilke mål vi skal nå med filmen. Det er vigtigt, at du har en idé om, hvilken prisramme du vil acceptere på produktionen. En film kan produceres på mange prisniveauer. Du kan få præsenteret forskellige filmprojekter og få en fornemmelse af, hvad de har kostet. Den optimale situation er, at vi gennemser de typer af film, som passer til din virksomhed eller projekt. Herfra tager vi en dialog om den økonomiske ramme.

Du kan få filmen produceret med en dansk eller udenlandsk speaker. Mange virksomheder ønsker en international version på engelsk og tysk. Alle sprog er mulige, og det er optimalt at få speaket de udenlandske film af en indfødt person. Det fremmer forståelsen meget. Undertekster anvendes ikke i alle lande, så nogle nationaliteter vil ikke kunne nå at læse dem uden at miste nogle af budskaberne i filmen. I Danmark er vi gode til at læse undertekster, da vi har gjort det i mange år. Omkostninger til oversættelse af manuskriptet og de udenlandske speakere indhenter vi pris på i de aktuelle situationer.

Når produktionsrammerne er på plads i form af budget og de overordnede formål med filmen, afdækker vi de budskaber, du ønsker at formidle. Vi ser nærmere på målgruppen og muligheden for at vise historien i billeder.

Først udarbejder vi en outline for filmen. Det er en beskrivelse af den samlede ide. Når vi er enige om de store linier i filmen, så fortsætter vi til manuskripskrivningsfasen, hvor tekst og billeder beskrives – og en egentlig historie tager sin form.

Du modtager et manuskriptoplæg inden for de rammer, vi har aftalt. Manuskriptet er filmens skelet og indeholder opbygningen af filmens lyd- og billedside. Du kan læse, hvordan dine budskaber bliver præsenteret for seeren.

Det er altid spændende at se sin virksomhed på film. Derfor er det vigtigt, at den gennemgås før optagelserne skal finde sted. Du kommer til at se din film mange gange, så dine medarbejdere skal være godt forberedt, og lokaler og maskiner skal se ryddelige ud.

På optagedagene skal de rette medarbejdere have fokus på filmen og være til rådighed. Måske skal I have klargjort nogle rekvisitter, som skal indgå i filmen. Det er koncentreret arbejde – specielt for de medarbejdere, som måske skal tale til kameraet eller vise en proces.
Men det er sjovt – og de medvirkende vil opleve, hvor svært det kan være at lægge ansigtet i de rigtige folder.

Du vil efterfølgende blive præsenteret for den første klipning af filmen. Den gennemgår vi sammen, og når du har godkendt den, så klipper vi videre. Indtalingen kommer fra lydstudiet med den speaker, som vi har valgt til opgaven. Lyden bearbejdes, dine logoer og anden grafik lægges på – og efter nogle gennemklipninger og korrekturer til dig, er den endelige film klar.

Til sidst skal filmen vises frem – på YouTube, websiden eller leveres via DVD, USB eller BlueRay discs.

Automobilhuset_Huyndai_KoerselVelosterInstrumenter

Her får du lidt inspiration til de måder, du kan anvende film på i din markedsføring.

Der er mange muligheder. Når din film skal planlægges, så skal den igennem en række faser, hvor formålet og komminikationen planlægges.
De forskellige genrer, som vi tilbyder, spænder bredt. Har du specielle ønsker, som ikke er nævnt, så kontakt os gerne.

In-Store-TV
Konferencefilm
Kunde-reference-film
Produktpræsentation
Reklamefilm
Sikkerhedsfilm
Virksomhedspræsentation
Visionsfilm