Fordele med en kameradrone i forhold til en helikopter
Vi kan flyve tættere på en situation, en bygning, et areal eller et objekt end en helikopter – og i en lavere højde – uden at forstyrre på samme måde. En helikopter flytter en masse luft og støjer meget. Den er ikke altid egnet til at flyve i tættere bebygget område. Her kan en kameradrone løse opgaven med både fuld HD filmoptagelser og fotos.

Godkendt af Trafikstyrelsen
Film & Mediekompagniet er godkendt til kommerciel flyvning med kameradrone i Danmark. Vi har tre godkendte kameradroner.

Vi er forsikret
Til erhvervsmæssig flyvning skal droner have en ansvarsforsikring, hvis der sker en skade over for tredjepart.
Vi er forsikret med 1 mio. euro.

Forberedelserne til en flyvning
Der er en række forberedelser, som skal være på plads før vi kan gennemføre en flyvning.
Politiet skal orienteres om flyvningen senest 24 timer før den skal foregå, når vi skal flyve i byer, industriområder i byer, og i tættere bebyggede områder generelt. Ude på landet kan vi lette, når vi har brug for det.

Vi skal også vide, hvor tæt flyveområdet ligger på civile eller millitære lufthavne – og hvor langt der er til nabogrunde og anden ejendom. Vi skal have en flyvetilladelse fra grundejeren, hvis vi skal flyve andre steder end på din ejendom. Når vi skal flyve på offentlige veje i byerne, så skal vi hele tiden have en sikkerhedszone i forhold til forbipasserende – og muligvis ekstra personale til at holde øje med trafikken og personer i nærheden. Dette ekstra personale kan godt være en eller flere medarbejdere fra jeres virksomhed. Alternativt sørger vi selv for ekstra bemanding. Alt sammen så vi kan udføre flyvningen så sikkert som muligt.

Alle forberedelserne gennemgår vi med checklister før hver flyvning. Både i planlægningsfasen for at undersøge om flyvning kan ske indenfor luftfartslovgivningens rammer – og om det er praktisk muligt i forhold til grundejere og naboer.

Om sikkerheden
Vores højeste prioritet er at sikre personer i forbindelse med flyveoperationen. Derfor skal vi have god plads, hvor vi skal flyve. Vi opretholder en sikkerhedszone under dronen, når vi flyver. Det betyder, at vi kun kan flyve hvor vi har tilladelse til det.

Om kameradronerne
Vi har tre kameradroner. En drone med otte motorer og to droner med fire motorer. Energiforsyningen er batterier – og den effektive flyvvetid er ca. 15 minutter. Vi har 10 sæt batterier med på optagelsen, så vi kan flyve non stop i mere end to timer. En mellemlanding for at skifte batterier tager ca. tre minutter. Vores kameradroner har flere sikkerhedssystemer indbygget.

Se eksempel på en præsentationsfilm, hvor en del af optagelserne er udført med vores kameradrone.

Filmoptagelser fra helikopter 
Såfremt vi skal bruge levende billeder fra stor højde, har vi en samarbejdspartner, som råder over to- og fire-personers helikoptere – med baser flere steder i landet. Virksomheden er godkendt til flyvning med filmfotografer. En helikopter har en helt anden aktionsradius end en kameradrone og kan flyve i væsentligt hårdere vejr.

Luftfotos fra fly
Vi kan også levere de klassiske luftfotos fra fly – og vi flyver i hele landet.