3D-visualisering

Et 3D-miljø
Vi kan levere 3D-visualiseringer i forskellige prisklasser og detaljeringsgrad afhængig af hvor i et projektforløb, materialet skal anvendes.
Vi har eksempelvis leveret en visualisering for en kommune af et nyt erhvervsområde, som var under opbygning ved en motorvejsafkørsel.

Råmateriale til visualiseringer
Vi kan konstruere bygninger og maskiner ud fra dine ønsker, eller du kan sende os dit råmateriale i 2D, så vi kan bearbejde det. Som udgangspunkt er alt muligt i et 3D-miljø, og begrænsningerne ligger i det antal tilmer, som er til rådighed i form af økonomien.

Fotos fra kameradrone eller fly
Ønsker du visualiseringer på konkrete arealer, kan vi tilbyde at tage friske fotos til projektet. Oven på disse fotos kan vi placere 3D-modellen af f. eks. hele det nye erhvervsområde. Det hele bliver tilpasset målestoksforholdet på fotoet, så det færdige resultat giver et meget inspirerende og realistisk indtryk.

Hvor kan 3D-visualiseringerne anvendes?
Vi kan levere højtopløselige billed-filer som tiff, jpg, pdf eller psd afhængig af, hvordan du skal bruge dem fremadrettet. Vi kan også levere brochuremateriale, hvor vi monterer visualiseringerne til en tekst, du selv leverer eller som vi skriver på baggrund af interview med dig og projektlederne. En brochure kan digitaltrykkes i lave stykantal som eksempelvis 25 stk. En professionelt layoutet projektpræsentation på tryk hæver kvalitetsoplevelsen for modtageren af materialet.

Storformat-print til projektmøder og præsentation for borgere, samarbejdspartnere eller andre interessanter
Skal du afholde møder, så kan vi anbefale, at du får et sæt store print i høj opløsning på en god papirkvalitet. Vi har tidligere leveret storformat-print til en erhvervhavn, som holdt nytårskur for sine samarbejdspartnere. Her blev ophængt 5 visualiseringer fra erhvervshavnen, som hver var 80 cm høje og 2,5 meter brede. De fungerede som dekoration i det store mødelokale og som konkret samtaleemne.