Sådan arbejder vi med kommunikation

Processen ved konkrete kommunikationsopgaver

Vi starter en kommunikationsopgave med en grundig briefing fra dig til os. Du sidder med værdifuld viden om dit projekt og de ønsker, du har til formidlingen af det. Vi har en struktureret tilgang til opgaven, så vi kommer hele vejen rundt om målgrupper, budskaber og de situationer, materialet skal anvendes i. Du har måske også en budgetramme, vi skal tage hensyn til, og alt dette gennemgår vi på første møde, som typisk vil ske på telefonen.

Efterfølgende kontakter vi dig med et forslag, så du kan høre, hvordan vi har tænkt os at løse opgaven. Hvis du ønsker at indgå et samarbejde med os, så udarbejder vi en skriftlig specifikation på opgaven og økonomien i projektet. Når den er på plads, kan vi fortsætte dialogen på telefon og email på små og enkle opgaver – eller vi kan mødes på din virksomhed og sætte gang i samarbejdet på den konkrete opgave.

Du behøver ikke lægge dig fast på, at en opgave absolut skal munde ud i en brochure, et nyhedsbrev på email eller en film. Vi vurderer situationen i hvert enkelt tilfælde, og foreslår de medier, vi anser for de mest oplagte til at ramme målgruppen.

Du kan med fordel overveje følgende:
– Hvad er formålet med kommunikationen?
– Hvem er målgruppen? (ved flere målgrupper beskrives nedenstående for hver enkelt)
– Hvad er de kortsigtede mål?
– Hvad er de langsigtede mål?
– Hvad er det vigtigste budskab til målgruppen?
– Hvilke andre budskaber skal formidles til målgruppen?
– Hvilken reaktion ønsker du fra målgruppen?
– Hvad vil du gerne opnå ved at målgruppen reagerer som ønsket?
– Hvordan skal kommunikationen (eksempelvis brochuren) nå ud til målgruppen?
– Hvilket billedmateriale kan understøtte budskaberne?
– Hvilke forventninger har du til kommunikationsprojektet i sin helhed?
– Hvordan kan du følge op på målgruppen?

Dette er de grundlæggende spørgsmål, vi behøver svar på for at starte et projekt. Senere skal vi se mere på de enkelte emner, så outputtet i form af en brochure eller film bliver så interessant for personerne i målgruppen, at de reagerer på den måde, du ønsker.