Bosal Sekura Industries præsentationsfilm

Film til nye samarbejdspartnere

Bosal-Sekura Industries producerer kabiner til mejetærskere, gaffeltrucks og rendegravere for bl.a. AGCO, Crown og Huddig

Forkortet udgave.
Dette klip er en del af en præsentationsfilm, som benyttes til at præsentere virksomheden for samarbejdspartnere. Filmen er til intern brug og dette klip vises efter aftale.

Virksomheden i Randers ønskede en film, man kunne medbringe på internationale møder, hvor produktionen skulle fremvises for nye samarbejdspartnere. En film som skulle give et godt indtryk af flowet i produktionen, selvom partneren endnu ikke havde besøgt fabrikken.

Bosal-Sekura havde fra starten et klart billede af hvilket indhold, man ønskede i filmen. Den skulle begynde, hvor det rå jern kommer ind og vise fremstillingen af kabinen og slutte med funktionstest inden den sendes afsted på lastbil.

De ledende medarbejdere i produktionen blev involveret, så de kunne kvalitetssikre deres eget fagområde, når det skulle gengives med korrekte fagudtryk og forløb.

Hele virksomheden blev research-fotograferet, så det var muligt at planlægge optagelserne og hvordan de enkelte processer skulle vises. Derefter blev de enkelte medarbejdere i produktionen involveret i opgaven, de skulle medvirke i.

Enkelte specielle maskiner og processer kunne ikke umiddelbart vises i deres helhed, da virksomheden har en række forretningshemmeligheder med sine kunder, som et led i produktudviklingen.

Her arbejdede vi i stedet med nærbilleder, så den samlede produktion alligevel kunne vises i filmen. Samtidig var flere ledende medarbejdere tilstede under optagelserne, så tvivlsspørgsmål kunne afklares.

Vi har flere steder i produktionshallen arbejdet med lyssætningen, så seeren tydeligt kan se detaljerne.

Tekstmanuskriptet blev fra starten udarbejdet på engelsk, da det er virksomhedens koncernsprog. Det gjorde det samtidig muligt, at kundens sparringspartnere i England kunne kvalitetssikre indholdet løbende – uden at det skulle oversættes yderligere.

Indtalingen er udført af en professionel og troværdig speaker med britisk-engelsk accent.

...