Nordic Sugar sikkerhedsfilm

Sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen

Nordic Sugars to sukkerfabrikker ønskede en mere visuel tilgang til kommunikationen for de eksterne håndværkere

Forkortet udgave.
Filmen er til intern brug. Klippet vises ifølge aftale med virksomheden.

Sukkerfabrikkerne ønskede at ændre deres procedure, hvorpå man modtog og informerede håndværkerne om sikkerheds- og hygiejneregler. Proceduren skulle ændres fra at være skriftlig til at være mere visuel og forklarende. På den måde kunne fabrikkerne også være sikker på, at informationen var modtaget og forstået. Det er vigtigt, da fabrikkernes egenkontrol og deres kunder stiller krav om et højt informationsniveau hos personale i nærheden af det færdige sukkerprodukt.

Eksempler med billeder
Samtidig ønskede man at vise håndværkerne tydelige eksempler på, hvad sikkerhed og hygiejne er, når man arbejder på sukkerfabrikkerne. Materialet skulle fungere til både større grupper, som samles i et mødelokale – og når håndværkerne ankom en eller to ad gangen. Sukkerfabrikkerne ønskede som udgangspunkt en film med følgende indhold, som en kontaktperson kunne vise, når håndværkerne ankom:

• Generelt om færdsel m.v.
• Alarm 112, brand og tilskadekomst
• Arbejdsmiljø
• Fødevaresikkerhed og hygiejne
• Affald og miljø

Sikkerhed med et glimt i øjet
Emnerne indenfor sikkerhed og hygiejne blev prioriteret og struktureret – og tekstforfatteren fik besked på at indarbejde ’et glimt i øjet’ i speaken – og sørge for afveksling mellem de forskellige emner. Selve speaken i den færdige produktion er derfor holdt i en kammeratlig tone til håndværkerne.

Materialer til flere medier
Der opstår typisk et behov for billed-eksempler i bl.a. informationsfoldere på et senere tidspunkt, så hele produktionen blev produceret med still-billeder i stedet for film. Det betyder, at rigtig mange billeder kan anvendes direkte i trykte materialer, som håndværkeren ikke kan undvære, når han skal bruge en oplysning et sted ude i fabrikken.

Resultatet blev en dvd, som i meget høj grad minder om en film med indtaling, lydspor, grafik og billeder i bevægelse. Den er et af de elementer, som hjælper håndværkeren til at forstå, hvad virksomheden mener med sikkerheds- og hygiejnereglerne.

Vi har også leveret trykte lommebøger til virksomhedens egne medarbejdere og de eksterne håndværkere.

...